• Ochranírik očami detí
     • Ochranírik očami detí

     • Za svoju kreativitu a technickú zručnosť v okresnej súťaži "Ochranárik čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany" získala Miriam Hudáková z 9. ročníka 1. miesto v kategórii Žiaci základných škôl II. stupňa. Krásne ceny našej žiačke odovzdali v priestoroch školy zástupcovia Odboru krízového riadenia z Okresného úradu v Prešove. Jej práca bude reprezentovať našu školu na celoslovenskom kole. Ďakujeme za krásnu reprezentáciu školy.

    • Mikuláš
     • Mikuláš

     • 6. december bol pre žiakov našej školy veľkým dňom. Tak ako každý rok, tak aj tento nás opäť navštívil Mikuláš. Žiaci ho privítali krásnym programom v podobe spevu, hudby a tanca. Za krásne privítanie ich Mikuláš odmenil sladkosťami, ktoré si priniesol vo vreci.

      Mikuláš, ďakujeme ti za krásne dopoludnie a už teraz sa tešíme na tvoju návštevu o rok smiley

    • Exkurzia na stredné školy
     • Exkurzia na stredné školy

     • Každoročne naša škola ponúka svojim žiakom možnosť exkurzie na vybranú strednú školu. Dňa 25. novembra 2016 naši žiaci stihli navštíviť dokonca dve stredné školy - Strednú odbornú školu podnikania a Odborné učilište internátne v Prešove. Prezreli si priestory škôl, učebne, dielne či cvičné kuchynky. Dozvedeli sa o možnostiach, ktoré tieto dve školy ponúkajú pre ďalšie štúdium.

    • Európsky týždeň boja proti drogám
     • Európsky týždeň boja proti drogám

     • Cieľom európskeho týždňa boja proti drogám je vysvetliť mladým ľuďom, aké následky pre ľudský organizmus má užívanie zakázaných a návykových látok. Počas záverečného dňa podujatia boli pre našich žiakov pripravené rôzne aktivity, ktorých splnením všetci zúčastnení povedali jasné NIE užívaniu drog. Naše deviatačky opäť pre svojich spolužiakov pripravili skvelú desiatu, pozostávajúcu zo štrúdle, ovocia a zeleniny. Súčasťou tejto akcie bol aj Farebný týždeň zdravia, kedy sa naši žiaci a učitelia každý deň obliekali do jeden farby. 

      Ako to u nás prebiehalo si môžete pozrieť vo fotogalérii heart

    • Hodina deťom
     • Hodina deťom

     • 11. novembra 2016 sa naša základná škola so svojimi žiakmi zapojila do celoslovenskej kampane Hodina deťom. Cieľom tohto projektu je podporiť projekty zamerané na pomoc deťom na celom Slovensku.

    • Deň zdravia
     • Deň zdravia

     • Naši deviataci pre svojich spolužiakov pripravili zdravú desiatu zo zeleniny a ovocia, ktoré dopestovali na našej školskej záhrade. Mrkva, kaleráb, cvikla či jablko boli príjemným spestrením v stravovaní našich žiakov. Ako sa potešili tejto desiate si môžete pozrieť na fotografiách  smiley

    • Testovanie piatakov
     • Testovanie piatakov

     • Testovanie žiakov 5. ročníka ZŠ pod názvom Testovanie 5-2016 sa uskutoční 23. novembra 2016 (streda) na všetkých základných školách Slovenskej republiky z predmetov matematikaslovenský jazyk a literatúra. Testovania sa zúčastnia všetci žiaci 5. ročníka.

    • Halloween
     • Halloween

     • Halloween síce nie je slovenským sviatkom, ale projektový deň na túto tému bol príjemným spestrením života na našej škole. Naši žiaci sa dozvedeli nie len mnoho nových informácií o halloweenskych tradíciách po celom svete, ale mohli ukázať svoju šikovnosť pri rôznych súťažiach. Tak ako každý rok, ani tentoraz nesmel chýbať tanec pod tyčou a vyhodnotenie súťaže o najkrajšiu vyrezávanú tekvicu. Ak chces vedieť viac, pozri si fotogalériu wink

    • Deň čitateľskej gramotnosti - Čítame spolu
     • Deň čitateľskej gramotnosti - Čítame spolu

     • Minister školstva, vedy, výskumu a športu SR v súvislosti s Národnou stratégiou zvyšovania úrovne a kontinuálneho rozvíjania čitateľskej gramotnosti vyhlásil školský rok 2016/2017 za Rok čitateľskej gramotnosti. Touto iniciatívou chce počas Medzinárodného dňa školských knižníc podporiť vzťah detí a žiakov k čítaniu. Do tejto iniciatívy sa zapojili aj žiaci našej základnej školy so svojimi učiteľmi. A ako to prebiehalo? Pozrite si fotogalériu... wink

    • Martinko Klingáč
     • Martinko Klingáč

     • 6. októbra sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie Martinko Klingáč. Herci prešovského profesionálneho neštátneho divadla Portál vytvorili skvelú atmosféru a postarali sa o dobrú náladu všetkých našich žiakov.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Tak ako je zvykom, aj tento školský rok sa žiaci našej základnej školy pripojili k tejto celoeurópskej kampani. Počas piatkového dopoludnia bol pre nich pripravený bohatý sprievodný program, zameraný na rôznorodosť jazykov Európy. Zároveň si naši žiaci upevnili vedomie, že aj naša malá krajina je súčasťou európskej rodiny.

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • Pre žiakov II. stupňa našej školy bol v dňoch 14. a 16. septembra 2016 pripravený kurz ochrany človeka a prírody. V piatok, počas praktickej časti kurzu si naši žiaci užili kopec zábavy pri plnení rozmanitých úloh, ktoré ich mali pripraviť na aktívny pohyb a pobyt v našej prírode.

    • Otvorenie šk. roka 2016/2017
     • Otvorenie šk. roka 2016/2017

     • Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a my sme sa opäť stretli, aby sme otvorili brány našej školy pre školský rok 2016/2017. Pán riaditeľ PaedDr. Miroslav Dziak a pani zástupkyňa Mgr. Katarína Beňová privítali všetkých zamestnancov, žiakov a hlavne našich najmenších - prvákov a nulťákov a zapriali im krásny a na zážitky plný školský rok. Aj napriek počasu nikomu nechýbal úsmev na tvári. smiley

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

     • Ani sme sa nenazdali a je tu záver ďalšieho školského roka. Na dva mesiaca sa zavrie školská brána a žiaci i učitelia majú pred sebou vytúžený oddych. Náš pán riaditeľ vo svojom príhovore poďakoval všetkým žiakom a zamestnancom školy za celoročnú prácu a poprial im, aby načerpali veľa síl do ďalšieho školského roka a našim odchádzajúcim deviatakom veľa úspechov na stredných školách. Spolu s pani zástupkyňou tak ako každý rok nezabudli odovzdať pekné ceny našim naúspešnjším žiakom.

    • Športový turnaj
     • Športový turnaj

     • Ďalší krásny deň za nami. Po športovom dni chlapcov, prišiel rad aj na žiačky našej škole. Užili si turnaj v prehadzovanej, florbale a tí najmenší si zasúťažili na kolobežkách. Víťazi získali nie len sladkú odmenu, ale aj krásnu medailu, ktorú im odovzdal osobne náš pán riaditeľ  wink

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 15. júna 2016 boli pre žiakov II. stupňa pripravené didaktické hry zamerané na rozvoj logického myslenia. Žiaci sa svoju šikovnosť získali sladkú odmenu.

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • Alternatívou ku Dňu matiek je Deň otcov, ktorý vychádza na tretiu júnovú nedeľu. Pri tejto príležitosti bolo pre žiakov z I. stupňa našej školy pripravené zábavné a tvorivé dopoludnie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy v Červenici PaedDr. Miroslav Dziak podľa zákona 245 / 2008 z mája 2008 o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 odsek 5 zo závažných dôvodov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 231 / 2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, udeľuje riaditeľské voľno, dňa 17.06.2016 v počte 1 deň pre žiakov školy. Zmestnanci školy sa v tento deň zúčastnia metodického dňa.

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje