• Priestory školy

    • V súčasnosti má naša škola k dispozícii:
      
      
     • 10 tried
     • 4 triedy sú vybavené interaktívnou tabuľou
     • počítačovú učebňu s internetom a dataprojektorom
     • odbornú učebňu technických predmetov
     • posilňovňu
     • kabinety s množstvom vzdelávacích pomôcok
     • zborovňu
     • multifunkčné ihrisko
     • školská záhrada
      
      
      
      
      
      
      
  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje