• Slávnostné ukončenie školského roka 2020/2021!

     •     Ani sme sa nenazdali a nadišiel deň, keď sa zatvorili školské brány a žiaci sa rozbehli v ústrety letným dobrodružstvám. No skôr, ako sa všetci rozpŕchli, rozlúčili sme sa so školským rokom ako sa patrí.

            Pán riaditeľ všetkých privítal na školskom dvore. Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy PaedDr. M. Dziaka a zhodnotení celého uplynulého školského roka, sa slova ujal zástupca starostu obce, ktorý taktiež poďakoval všetkým za vykonanú prácu a poprial zaslúžený oddych počas letných prázdnin. Slovo dostali aj deviataci, ktorí sa tento rok so školou lúčia a odchádzajú študovať ďalej na stredné školy. Poďakovali sa učiteľom za vedomosti a trpezlivosť, ktorú za tie roky s nimi mali.

           Potom sa už všetci žiaci spolu s triednymi učiteľmi rozpŕchli do tried, prebrali z ich rúk vysvedčenia a bežali v ústrety vysneným prázdninám. 🌞☀️🍀

   • Kontakty

    • Základná škola v Červenici
    • zscervenica@gmail.com
    • 051 / 77 90 244
    • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
    • zscervenica@gmail.com
    • zscervenica@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje