• Učitelia


   • Mgr. Jaroslava Baranová
   • Mgr. Jaroslava BaranováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IV.
    Krúžok:
   • PhDr. Michael Fuchs
   • PhDr. Michael FuchsUčiteľ
    Triedny učiteľ: VII.
    Krúžok:Web stránka
   • PaedDr. Viera Gibová
   • PaedDr. Viera GibováUčiteľka
    Triedna učiteľka: 0.
    Krúžok:
   • Mgr. Lenka Girgošková
   • Mgr. Lenka GirgoškováUčiteľka
    Triedna učiteľka: I.A
    Krúžok:
   • Ing. Jana Havadejová
   • Ing. Jana HavadejováUčiteľka
    Triedna učiteľka: IX.
    Krúžok:
   • PaedDr. Jana Kalatová
   • PaedDr. Jana KalatováUčiteľka
    Triedna učiteľka: VIII.
    Krúžok:Web stránka
   • Mgr. Jana Majcherová
   • Mgr. Jana MajcherováUčiteľka
    Triedna učiteľka: III.
    Krúžok:
   • Mgr. Anna Šmidová
   • Mgr. Anna ŠmidováUčiteľka
    Triedna učiteľka: V.
    Krúžok:
   • Mgr. Pavol Kocurko
   • Mgr. Pavol KocurkoUčiteľ
    Triedny učiteľ: VI.
  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Hviezdoslavov Kubín
  • Naša škola