• Voľné miesta na našej škole

   • V prípade záujmu nás prosím kontaktujte: Kontakt

  • Pedagogický asistent

   • Úväzok:
    100%
    Dátum nástupu:
    12.9.2019
   • Požiadavky:
    odborná a pedagogická spôsobilosť pre príslušný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z.z, o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov.

    Požadované doklady: - žiadosť o prijatie do zamestnania,
    - profesijný životopis,
    - doklady o vzdelaní,
    - výpis z registra trestov – nie starší ako 3 mesiace (k zmluve),
    - potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti na výkon
    povolania (k zmluve),
    - súhlas so spracovaním osobných údajov.
    Iné súvisiace požiadavky: - ovládanie štátneho jazyka,
  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Hviezdoslavov Kubín
  • Naša škola