• 2017/2018

    • Žiaci našej školy sa zapájajú do mnohých súťaží, v ktorých môžu ukázať svoju šikovnosť, vedmosti a talent. Ich úspechy nám všetkým robia obrovskú radosť.

      

     2. polrok šk. roka 2017/2018

      

     TRIZ-Talent  

     jún 2018 - Žiaci Viktor Maľar a Patrik Husár z IX. ročníka zísakli v celoslovenskej technickej súťaži Triz-Talent úroveň Master (veľmajster), vďaka čomu v rámci celkového hodnotenia získali prvé miesto v tejto celoslovenskej  súťaže.

      

     ENVI-Talent  

     jún 2018 - tento rok sa do vedomostnej súťaže ENVI-Talent zapojilo až desať žiakov našej školy. Ich úlohou bolo v rámci ôsmych kôl správne vyplniť testové úlohy z oblasti biológie a ekológie. Šiesti žiaci (Jaroslav Maľar V. ročník, Martin Kroka V. ročník, Tadeáš a Ester Jenčovci VI. ročník, Lea Hadvižďžáková VIII. ročník a Dominika Konkoľová VIII. ročník) získali vďaka svojim vedomostiam získali úroveň Wiseman (mudrc).

      

     ENVI-Talent výskumník  

     máj 2018 - V štvrtom ročníku celoslovenskej projektovej súťaže ENVI-Talent výskumník, ktorá sa konala v Trenčianskych Tepliciach, získala Ester Jenčová 3. a Tadeáš Jenča 1. miesto v kategórii žiakov 6. - 7. ročníka. Ester Jenčová súťažila s projektom Soľ nad zlato a Tadeáš Jenča s projektom Udržateľný domov. Ich súťažné práce by mali byť publikované vo vedecko-populárnom  časopise Quark.

      

      

      

     Týždeň pre Zem  

     máj 2018 - Aj tento rok sa naši žiaci zapojili do celoslovenskej kampane Týždeň pre Zem. Ich úlohou bolo splniť šesť úloh zameraných na cyrkulárnu ekonomiku, ktorej cieľom je znížiť produkciu odpadov na našej planéte. Za svoju snahu získali diplom uznania poroty.

      

      

     Týždeň pre vodu  

     máj 2018 - V celoslovenskej environmentálnej súťaži Týždeň pre vodu obsadili naši žiaci krásne druhé miesto. Súťažné úlohy boli zamerané na monitorovanie kvality vody v obci a šetrné zaobchádzanie s touto surovinou. 

      

      

     Vesmír očami detí 

     apríl 2018 - Žiaci Lea Hadviždžáková, Dominika Konkoľová a Jaroslav Maľar sa zapojili do XXXIII. ročníka celoslovenskej výtvyrnej súťaže organizovanej Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove.

      

      

      

     Tajomstvo stromu  

     apríl 2018 - V celoslovenskej súťaži Tajomstvo stromu s pomedzi až 470 súťažiacich diel z celého Slovenska obsadila Dominika Konkoľová z VIII. ročníka krásne tretie miesto, za čo získala diplom a krásne ceny na ďalšiu kreatívnu tvorbu. 

      

      

     Bioprofily miest a obcí Slovenska  

     február 2018 - Žiaci piateho ročníka sa v mesiaci február zapojili do celoslovenskej kampane zameranej na poznávanie kultúrno-historického bohatstva svojho rodného regiónu. 

      

      

     1. polrok šk. roka 2017/2018

     Spoločenstvo stromov  

     Žiaci našej školy získali 3. miesto v celoslovenskej súťaži Spoločenstvo stromov organizovanej Stromom života.

      

      

     Triz-Talent  

     Žiaci Viktor Maľar a Patrik Husár z IX. ročníka zísakli v prvom kole technickej súťaže  1. miesto. Prajem veľa úspechov v ďalších kolách.

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje