• Viac ako vzdelanie ...

   • Naši žiaci sa nevzdelávajú len v školských laviciach ....
   • Pohybom k zdraviu ...

   • Pravidelné športové podujatia pre všetkých žiakov.
   • Všetci spolu ...

   • Dôvera a spolupráca medzi žiakmi a učiteľmi je nesmierne dôležitá.
   • V krásnom prostredí ...

   • Vzdelávanie na našej základnej škole prebieha v krásnom prostredí.
   • Vitajte na stránkach našej školy

   • Vzdelávanie na našej škole sa riadi zásadou "nie pre školu, ale pre život." Na základe toho vedieme žiakov k samostatnosti  v rozhodovaní, k tvorivosti a prosociálnemu správaniu. Na našej škole pôsobí celý tím kvalifikovaných pedagogických zamestnancov, ktorí sa žiakom venujú aj po skončení vyučovania na základe rozvrhu v rámci činnosti záujmových útvarov. 

     

 • Noviny

  • {#1508} 1
  • {#1508} 2
  • {#1508} 3
  • {#1508} 4
   • Kontakty

    • Základná škola v Červenici
    • zscervenica@gmail.com
    • 051 / 77 90 244
    • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
    • zscervenica@gmail.com
    • zscervenica@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje