• Ak sa aj ty chceš podieľať na príprave školského časopisu Opál, kontaktuj svojho triedného učiteľa wink 

    

   Školský časopis OPÁL vychádza na Základnej škole v Červe-
   nici od roku 2007/2008 trikrát ročne. 

   Šéfredaktorka a jazyková úprava: Dominika Konkoľová  
   Redaktori: Lea Hadviždžáková, Tadeáš Jenča, Ester Jenčová,  
                     Martin Kroka, Daniel Tomáš, Samuel Zeleňák 
   Grafická úprava a perex: Jaroslav Maľar, Daniel Tomáš 
   Dohľad nad vydaním: PhDr. Michael Fuchs 

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje