• Ochrana človeka a prírody

     • V  závere školského roka náš čakalo podujatie, ktorého cieľom bolo oboznámiť žiakov s pohybom a pobytom v prírode. Žiaci prvého aj druhého stupňa ukázali, že v tejto téme sa dobre orientujú.

     • Vychádzka na Dubník

     • V úplnom závere školského roka si učitelia P. Kocurko a p. aistentka R. Karabinošová pripravili pre žiakov podujatie pod heslom „Štúrovci chodili na Devín a my ideme na Dubník.“ Krásny turistický deň bol spojený s vyhliadkou od vysielača Dubník.

     • DOD na letisku

     • Štvrtáci pod vedením p. uč. V. Gibovej a p. asistentky R.  Karabinošovej sa zúčastnili dňa otvorených dverí na letisku v Prešove a užili si skvelý deň pripravený ozbrojenými silami SR. Prezreli si vojenskú techniku a zažili aj penovú šou.

     • TRIZ-Talent

     • Náš žiak Patrik Godla z IX. ročníka sa stal víťazom celoslovenskej technickej súťaže TRIZ-Talent. Vďaka svojim vedomostiam a technickej zručnosti dosiahol úroveň znalec. Rovnako získal titul COOL vynálezca roka 2019.

     • Beseda o zdraví

     • Ďalší zaujímavý deň! V júni navštívili pracovníčky Katedry biológie z Prešovskej univerzity v Prešove našu základnú školu, aby nás oboznámili so zdravým spôsobom života a starostlivosťou o naše telo

     • Dopravná výchova

     • Prvý júnový pondelok sa na našej škole niesol pod heslom „Bezpečne na ceste.“ Žiaci sa naučili, ako sa majú správať na ceste, tak aby vždy bezpečne dorazili do svojho cieľa. Počas príjemného dopoludnia si žiaci vyrobili dopravné značky a ukázali, že aj oni vedia, ako sa treba správať na ceste.

     • Deň detí

     • Ani tentokrát sme nezabudli na sviatok, ktorý je venovaný práve našim žiakom. Pripravili sme si pre nich podujatie, ktorého cieľom bolo stráviť príjemné dopoludnie súťažami pri hľadaní pokladu. Všetci žiaci nakoniec získali z nájdeného pokladu sladkú odmenu.

     • Exkurzia do mesta Prešov

     • Žiaci II., III. A V. ročníka sa so svojimi vyučujúcimi vybrali spoznávať krajské mesto Prešov. Navštívili vlastivedné múzeum a prezreli si pamiatky v centre mesta a pochutnali si na skvelej zmrzline.

     • Geologické múzeum – Opiná

     • V máji sa žiaci VI. Ročníka zúčastnili exkurzie do geologického múzea v Opinej, kde miestny pán farár zhromaždil zaujímavé minerály a horniny z celého sveta. Počas prednášky zároveň žiakom porozprával mnoho zaujímavého z dejín ťažby opálu v Červenici.

     • Futbalový turnaj

     • Aj tento rok to v máji na našej škole žilo futbalom. Tentokrát súťažili chlapci v zmiešaných družstvách jednotlivých tried. Za svoju námahu prvé tri víťazné tímy získali medailu.

     • Veľkonočné zvyky a tradície

     • Pri príležitosti blížiacich sa veľkonočných sviatkov sme si pre našich žiakov pripravili workshop počas ktorého vyrábali korbáče, zdobili kraslice, vyrezávali píšťalky. V závere podujatia si asistenti pripravili pre žiakov hľadanie čokoládových vajíčok v areáli školy.

     • Upratovanie okolia opálových baní

     • Už po druhýkrát sa žiaci našej školy zapojili do podujatia organizovaného Opálovými baňami. A o čo šlo? O vyčistenie priestoru chráneného územia opálových baní. Za odmenu bola pre žiakov pripravená na záver opekačka pred štôlňou Jozef.

     • Medzinárodný deň Rómov

     • Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov pod patronátom starostu obce bolo pripravené našimi žiakmi vystúpenie na Obecnom úrade v Červenici, ktorého sa zúčastnil aj bývalý splnomocnenec  P. Polák.

     • Farebný týždeň pre Zem

     • Pri príležitosti Dňa Zeme bol pre žiakov našej školy pripravený projektový týždeň so zameraním na ochranu prírody. Žiaci sa každý deň obliekali do rovnakej farby a súťažili v súťažiach o najlepšieho fotografa a maliara.

     • Zápis do 0. a 1. ročníka

     • Aj tento rok sa uskutočnil zápis detí, pre ktoré sa v septembri školská brána otvorí po prvýkrát. Pani učiteľky z prvého stupňa si pre ne pripravili milý darček a vyzdobili triedu na tému vesmír.

     • Svetový deň vody a Zeme

     • Kým sa naši deviataci trápili nad testami z matematiky a slovenského jazyka a literatúry, pre ostatných žiakov bol pripravený náhradný program v podobe zaujímavého projektového dňa. V priebehu dopoludnia sa žiaci oboznámili s významom ochrany prírody, dôsledkami jej znečisťovania a zasúťažili si.

     • Monitor T9

     • Ako každý rok, tak aj tento sa naši deviataci zúčastnili celoslovenského testovania vedomostí z predmetov matematika a slovenský jazyka a literatúra. V tomto testovaní môžu žiaci ukázať ako sa počas celého svojho vzdelávania pripravovali.

     • Marec - mesiac knihy

     • Mesiac marec je vo svete známy ako mesiac kníh. Pri tejto príležitosti naši v priebehu celého mesiaca navštevovali našu školskú knižnicu a v závere mesiaca si pre nich učitelia pripravili zaujímavý projektový deň, kde okrem iného ukázali aj svoje čitateľské zručnosti.

     • Klokanko

     • Žiaci I. stupňa našej školy sa so svojimi pani učiteľkami zapojili do celoslovenskej matematickej súťaže známej ako Klokanko. Zapojení žiaci obstáli veľmi dobre a dokázali, že aj deti v Červenici vedia rátať ako skutoční majstri.

     • Exkurzia do Vlastivedného múzea v Prešove

     • Dňa 28. februára 2019 sa žiaci 8. a 9. ročníka zúčastnili vlastivednej exkurzie v meste Prešov. Hlavným cieľom exkurzie bola návšteva múzea v Rákociho paláci a prehliadka historického centa mesta Prešov. Žiaci sa oboznámili s hlavnými historickými udalosťami regiónu, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na vojnové dejiny 20. storočia.

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

   zatiaľ žiadne údaje