• NÁVRAT DO ŠKOLY!!!

     • !DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PRE RODIČOV A ŽIAKOV!

      Žiak, ktorý má byť prítomný na prezenčnom vyučovaní v danom období priamo v škole, musí spĺňať s tým spojené podmienky, určené epidemiologickou komisiou. To znamená:

      • Žiaci 1.stupňa, ani v prípade, že majú viac ako 10 rokov nemusia byť testovaní.
      • Aspoň jeden rodič (zákonný zástupca dieťaťa), pokiaľ neprekonal ochorenie Covid-19 a neuplynulo odvtedy viac ako 90 dní, musí mať negatívny test na Covid-19. Tlačivo čestného vyhlásenia o negatívnom teste je zverejnené aj na stránkach Ministerstva školstva.
      • Žiaci a ich rodičia, resp. doprovod do školy, musia dodržiavať podmienky platného Covid semaforu.
      • Pri príchode do školy sa bude vykonávať ranný filter žiakov (meranie teploty, dezinfekcia rúk, kontrola nosenia ochranného rúška).
   • Kontakty

    • Základná škola v Červenici
    • zscervenica@gmail.com
    • 051 / 77 90 244
    • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
    • zscervenica@gmail.com
    • zscervenica@gmail.com
  • Fotogaléria

    zatiaľ žiadne údaje