• Martinko Klingáč
     • Martinko Klingáč

     • 6. októbra sa na našej škole uskutočnilo divadelné predstavenie Martinko Klingáč. Herci prešovského profesionálneho neštátneho divadla Portál vytvorili skvelú atmosféru a postarali sa o dobrú náladu všetkých našich žiakov.

    • Európsky deň jazykov
     • Európsky deň jazykov

     • Z iniciatívy Rady Európy sa Európsky deň jazykov oslavuje každoročne 26. septembra už od roku 2001. Tak ako je zvykom, aj tento školský rok sa žiaci našej základnej školy pripojili k tejto celoeurópskej kampani. Počas piatkového dopoludnia bol pre nich pripravený bohatý sprievodný program, zameraný na rôznorodosť jazykov Európy. Zároveň si naši žiaci upevnili vedomie, že aj naša malá krajina je súčasťou európskej rodiny.

    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • Pre žiakov II. stupňa našej školy bol v dňoch 14. a 16. septembra 2016 pripravený kurz ochrany človeka a prírody. V piatok, počas praktickej časti kurzu si naši žiaci užili kopec zábavy pri plnení rozmanitých úloh, ktoré ich mali pripraviť na aktívny pohyb a pobyt v našej prírode.

    • Rodičovské združenie
     • Rodičovské združenie

     • Dňa 14. septembra  2016 sa na Základnej škole v Červenici uskutoční rodičovské združenie.

    • Otvorenie šk. roka 2016/2017
     • Otvorenie šk. roka 2016/2017

     • Dva mesiace prázdnin ubehli ako voda a my sme sa opäť stretli, aby sme otvorili brány našej školy pre školský rok 2016/2017. Pán riaditeľ PaedDr. Miroslav Dziak a pani zástupkyňa Mgr. Katarína Beňová privítali všetkých zamestnancov, žiakov a hlavne našich najmenších - prvákov a nulťákov a zapriali im krásny a na zážitky plný školský rok. Aj napriek počasu nikomu nechýbal úsmev na tvári. smiley

    • Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016
     • Slávnostné ukončenie školského roka 2015/2016

     • Ani sme sa nenazdali a je tu záver ďalšieho školského roka. Na dva mesiaca sa zavrie školská brána a žiaci i učitelia majú pred sebou vytúžený oddych. Náš pán riaditeľ vo svojom príhovore poďakoval všetkým žiakom a zamestnancom školy za celoročnú prácu a poprial im, aby načerpali veľa síl do ďalšieho školského roka a našim odchádzajúcim deviatakom veľa úspechov na stredných školách. Spolu s pani zástupkyňou tak ako každý rok nezabudli odovzdať pekné ceny našim naúspešnjším žiakom.

    • Športový turnaj
     • Športový turnaj

     • Ďalší krásny deň za nami. Po športovom dni chlapcov, prišiel rad aj na žiačky našej škole. Užili si turnaj v prehadzovanej, florbale a tí najmenší si zasúťažili na kolobežkách. Víťazi získali nie len sladkú odmenu, ale aj krásnu medailu, ktorú im odovzdal osobne náš pán riaditeľ  wink

    • Didaktické hry
     • Didaktické hry

     • 15. júna 2016 boli pre žiakov II. stupňa pripravené didaktické hry zamerané na rozvoj logického myslenia. Žiaci sa svoju šikovnosť získali sladkú odmenu.

    • Deň otcov
     • Deň otcov

     • Alternatívou ku Dňu matiek je Deň otcov, ktorý vychádza na tretiu júnovú nedeľu. Pri tejto príležitosti bolo pre žiakov z I. stupňa našej školy pripravené zábavné a tvorivé dopoludnie.

    • Riaditeľské voľno
     • Riaditeľské voľno

     • Riaditeľ Základnej školy v Červenici PaedDr. Miroslav Dziak podľa zákona 245 / 2008 z mája 2008 o výchove a vzdelávaní  (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov § 150 odsek 5 zo závažných dôvodov a podľa vyhlášky MŠ SR č. 231 / 2009 Z. z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, udeľuje riaditeľské voľno, dňa 17.06.2016 v počte 1 deň pre žiakov školy. Zmestnanci školy sa v tento deň zúčastnia metodického dňa.

    • Športový turnaj
     • Športový turnaj

     • Dňa 20.6.2016 sa na našej základnej škole uskutoční športový turnaj:

      Žiaci 0. - 1. ročníka - preteky na kolobežkách

      Žiaci 2. - 4. ročníka - turnaj vo florbale

      Žiaci 5. - 9. ročníka - turnaj v prehadzovanej

    • Ochrana človeka a prírody 2016
     • Ochrana človeka a prírody 2016

     • Človek je odjakţiva spojený s prírodou. Preto sa v dňoch 6. - 7. júna 2016 uskutočnilo na našej základnej škole účelové cvičenie, určené pre žiakov 0. - IX. ročníka. Jeho cieľom bolo pripraviť žiakov na pobyt v prírode.  smiley
    • Ochrana človeka a prírody
     • Ochrana človeka a prírody

     • 6. - 7. júna 2016 sa na našej základnej škole uskutoční kurz Ochrany človeka a prírody.

    • Medzinárodný deň detí v Červenici
     • Medzinárodný deň detí v Červenici

     • Prvý deň posledného mesiaca školského roka sme oslávili sviatok všetkých detí MDD wink

    • Výchovný koncert 2016
     • Výchovný koncert 2016

     • Posledný májový deň sa na našej základnej škole uskutočnil krásny výchovný koncert smiley

    • Futbalový turnaj 2016
     • Futbalový turnaj 2016

     • Aj tento školský rok sa na našej škole uskutočnil futbalový turnaj. Chlapci súťažili v dvoch kategóriách - I. a II. stupňa. Najlepšie tímy za svoju šikovnosť získali nádhernú medialu, ktorú im osobne odovzdal náš pán riaditeľ. 

     • Rodičovské združenie

     • Dňa 27. apríla 2016 sa na Základnej škole v Červenici uskutoční rodičovské združenie.

     • Aktualizácia údajov

     • Dáta z programu aScRozvrhy boli aktualizované

    • Vznik tejto www stránky
     • Vznik tejto www stránky

     • Stránka našej školy je konečne na internete. Nájdete tu množstvo rôznych funkcií a zaujímavostí. Zoznamy žiakov, tried, učiteľov, rozvrhy, aktuálne suplovania a množstvo iných údajov.

  • Kontakty

   • Základná škola v Červenici
   • zscervenica@gmail.com
   • 051 / 77 90 244
   • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
   • zscervenica@gmail.com
   • zscervenica@gmail.com
 • Fotogaléria

  • Hviezdoslavov Kubín
  • Naša škola