• Týždeň pre vodu - 2. miesto
     • Týždeň pre vodu - 2. miesto

     • Medzinárodný deň vody sa na našej škole niesol v znamení zážitkových aktivít, ktoré priniesli žiakom úspech v podobe 2. miesta v celoslovenskej envieonmentálnej súťaži Týždeň pre vodu.

       

       

    • Zápis do 0. a 1. ročníka
     • Zápis do 0. a 1. ročníka

     • V dňoch 6. a 7. apríla 2017 sa na našej základnej škole uskutočnil zápis nulťákov a prvákov na nasledujúci školský rok. Deti spolu so svojími rodičmi si mohli prezrieť budovu školy a vidieť ako u nás prebieha vyučovanie. Naši učitelia pre všetkých zapísaných pripravili pamätný list, aby mali na tento deň krásnu spomienku.

    • Spoločné čítanie rozprávky
     • Spoločné čítanie rozprávky

     • Cieľom tejto aktivity bolo zatraktívnenie čítania kníh medzi žiakmi, posilnenie pocitu spolupatričnosti, súdržnosti, podpora vzájomného spoznávania sa a odbúravanie predsudkov voči iným ľuďom. Vzhľadom na tieto ciele MŠVVaŠ SR odporučilo na spoločné čítanie rozprávku autorky Daniely Hivešovej-Šilanovej: Vtáčatko Koráločka. Literárne dielo je preložené aj do jazykov národnostných menšín na Slovensku. 

    • Deň učiteľov v Červenici
     • Deň učiteľov v Červenici

     • Na Slovensku si ako spomienku na narodenie Jana Amosa Komenského pripomíname Deň učiteľov. Aj tento rok si naši žiaci uctili prácu tých, ktorí sa im nie len počas vyučovania venujú. Tajne si pre nich pripravili milý darček v podobe drôtikovaného stromčeka a kvetu, ktoré mali byť poďakovaním za ich neúnavnú prácu a starostlivosť. Veľmi pekne ďakujeme! smiley

   • Kontakty

    • Základná škola v Červenici
    • zscervenica@gmail.com
    • 051 / 77 90 244
    • Červenica 61, 08207, okr. Prešov
    • zscervenica@gmail.com
    • zscervenica@gmail.com
  • Fotogaléria

   • Hviezdoslavov Kubín
   • Naša škola